RETURN ON INVESTMENT MULTIPLIES

Bypass Filters

De oplossing voor uw vervuilde olie

Topfiltration by-pass filters

Topfiltration by-pass filtersystemen filteren vuildeeltjes tot 1 micron uit de oliestroom. Door by-pass te filteren gaan olie, filters en de motor zelf, langer mee.

Het pakket bestaat uit verschillende bouwgroottes. De by-pass sets kunnen compleet met aanpassing op de bestemde motor worden geleverd.

By-pass filters vinden hun toepassing in stationaire machines en mobiele voertuigen.

Voordelen van motorolie-microfiltratie

  • Verwijdering van vaste stoffen tot een grootte van 0,5 ┬Ám
  • Langzamere verandering in TBN-waarden
  • Additieven worden niet aangetast of verwijderd
  • Langzamere oxidatie
  • Condensaat wordt gefubberd in het filterelement
  • Geen negatieve effecten op de viscositeit
  • Groot filteroppervlak, dus hoge vuilopnamecapaciteit